Witamy na stronie projektu

W ramach tego obszaru jak dotąd realizowane są trzy projekty badawcze. Pierwszy z nich – „Ostatni rok życia Europejczyka” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i kierowany przez dr Małgorzatę Kalbarczyk-Stęclik i dr Annę Nicińską zakończył się w grudniu 2014 r. Drugi z nich – „Early Retirement Reform” – finansowany przez Bank Światowy we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych i realizowany przez dr Pawła Strzeleckiego i dr hab. Joannę Tyrowicz zamknięto w styczniu 2015 r. Trzeci projekt – „Fiskalne i dobrobytowe efekty polityk pro-rodzinnych i stopniowej poprawy zdrowia ludności” – jest trzyletnim przedsięwzięciem realizowanym pomiedzy kwietniem 2015 r. i kwietniem 2018 r. pod kierownictwem dr Pawła Strzeleckiego i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.


There are three projects in this line. The first one – „The Last Year of Life in Europe” has been financed by Narodowe Centrum Nauki, and headed by Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik and Anna Nicińska has concluded in December 2014. The second one – „Early Retirement Reform” received funding from The World Bank in a micro-grant program implemented by Instytutem Badań Strukturalnych. It was implemented by Paweł Strzelecki and Joanna Tyrowicz and was concluded in January 2015. The third project Trzeci projekt – „Fiscal and welfare effects of pro-natal and health policies” – is a three-year enterprise to be realized between April 2015 and April 2018 with Paweł Strzelecki as the leading investigator and Narodowe Centrum Nauki as funding institution.