Budżet

Welfare and fiscal effects of pro-natal and health policies

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki, SONATA 7
Kierownik | Team leader: dr Paweł Strzelecki
Projekt realizowany | Timeline: 04/2015 do 04/2018
Budżet łączny | Total budget: 278 002 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensations of principal investigator: 95 800 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistant:  54 00 zł
  • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 25 000 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conferences and business trips: 28 800 zł
  • inne (materiały, strona internetowa, publikacja) | consumables, website, visibility: 17 000 zł
  • koszty pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads to University of Warsaw: 20 588 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads to Faculty of Economics: 20 588 zł

Early Retirement Reform

Źródło finansowania | Financing: Instytut Badań Strukturalnych & World Bank
Projekt realizowany | Timeline: 07/2014 – 01/2015
Budżet łączny | Total budget: 10 000 USD


The last year of Life in Europe

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki, SONATA BIS 2
Kierownik | Team leader: dr Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik
Projekt realizowany | Timeline: 12/2012 – 12/2014
Budżet łączny | Total budget 102 000 zł