Ludzie | People

ANicinskadr Anna Nicińska


e-mail | www

projects:
Aging |


MKalbarczykdr Małgorzata Stęclik-Kalbarczyk


e-mail | www

projects:
Aging |


Oliwia Komada

Oliwia Komada


e-mail | www

projects:
Emeryt | Aging


Paweł Strzelecki

Paweł Strzelecki, Ph.D.


e-mail | www

projects:
Emeryt | Aging


jtyrowiczJoanna Tyrowicz, Ph.D.


e-mail | www

projects:
Emeryt | iPiracy | Reallocation | DiscEF