Projekt | Project

W ramach tego obszaru jak dotąd realizowane są trzy projekty badawcze. Pierwszy z nich – „Ostatni rok życia Europejczyka” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki i kierowany przez dr Małgorzatę Kalbarczyk-Stęclik i dr Annę Nicińską zakończył się w grudniu 2014 r. Drugi z nich – „Early Retirement Reform” – finansowany przez Bank Światowy we współpracy z Instytutem Badań Strukturalnych i realizowany przez dr Pawła Strzeleckiego i dr hab. Joannę Tyrowicz zamknięto w styczniu 2015 r. Trzeci projekt – „Fiskalne i dobrobytowe efekty polityk pro-rodzinnych i stopniowej poprawy zdrowia ludności” – jest trzyletnim przedsięwzięciem realizowanym pomiedzy kwietniem 2015 r. i kwietniem 2018 r. pod kierownictwem dr Pawła Strzeleckiego i finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.


There are three projects in this line. The first one – „The Last Year of Life in Europe” has been financed by Narodowe Centrum Nauki, and headed by Małgorzata Kalbarczyk-Stęclik and Anna Nicińska has concluded in December 2014. The second one – „Early Retirement Reform” received funding from The World Bank in a micro-grant program implemented by Instytutem Badań Strukturalnych. It was implemented by Paweł Strzelecki and Joanna Tyrowicz and was concluded in January 2015. The third project Trzeci projekt – „Fiscal and welfare effects of pro-natal and health policies” – is a three-year enterprise to be realized between April 2015 and April 2018 with Paweł Strzelecki as the leading investigator and Narodowe Centrum Nauki as funding institution.


Fiscal and welfare effects of pro-natal and health policies

The aim of this study is to assess the long- and medium-term effects of changes in fertility and life expectancy in good health. The factors that affect the number of children and the factors influencing the improvement of the health status of the next generation (and hence the possibility of extending the age of labor market activity) will shape future changes in public spending and welfare.

Read more

Fiscal and welfare effects of pro-natal and health policies

The objective of this project is to measure the causal effect of changes in the legislation on early retirement in Poland in 2009 on the subsequent changes in labor force participation and employment of the affected population.

Read more

The last year of Life in Europe

W dobie starzejących się społeczeństw, podczas gdy wiele osób starszych mieszka w gospodarstwach jednoosobowych, coraz większa grupa osób przez wiele lat wymaga pomocy zarówno medycznej, finansowej jak i wsparcia w praktycznych zadaniach codziennych. Pojawia się pytanie jak wygląda życie osób po 50 roku życia i czy opisywana przez nas pomoc dotyczy głównie ostatniego roku życia czy dłuższego okresu czasu, a także kto tej pomocy udziela.

Czytaj dalej