12/01/2017
Peter Szewczyk

Recenzja – Prywatyzując Polskę (Elizabeth Dunn)

W 1992r. Elizabeth Dunn zatrudniła się w Rzeszowskim zakładzie świeżo przejętym przez amerykańską firmę Gerber. Przebywała wśród pracowników zakładu, którzy przez zmiany ustroju politycznego znaleźli się nagle w nieznanym im kapitalistycznym systemie gospodarczym. Własnie pojawiło się nowe wydanie jej książki “Prywatyzując Polskę”.

czytaj dalej


11/01/2017
admin

Pirates do play fair!

Sports fans consider unauthorized distribution ethically questionable — offline and online.

czytaj dalej


06/01/2017
admin

Double burden on women

Our paper in ASSA 2017

czytaj dalej


25/12/2016
admin

Rekrutujemy

GRAPE is looking for candidates interested in joining the team. We intend to hire two part-time assistants (the work load for each is about 20 hours a week) for two projects, including EXPECT led by Jacek Suda [modeling unpredictable economic policy] MiRaReD led by Joanna Tyrowicz [pension systems and their reforms] The profiles of requirements […]

czytaj dalej


24/11/2016
Peter Szewczyk

Ekonomista wśród stoczniowców

Stocznia Gdańska, jako przykład przebiegu prywatyzacji

czytaj dalej


23/11/2016
admin

Dużo gadania o (za?) niskich płacach

Kongres Makroekonomiczny organizowany przez studentów SGH.

czytaj dalej


21/11/2016
admin

Czy cytujemy tylko mężczyzn?

Wyniki badania w projekci GendEQU ukażą się w czasopiśmie Scientometrics.

czytaj dalej


09/11/2016
mbielecki

Trwały ślad kryzysów (i boomów) gospodarczych

Od kryzysu finansowego 2007-2008 tempo wzrostu produktywności w gospodarkach rozwiniętych pozostaje niższe niż przed kryzysem. Wielu ekonomistów zastanawia się, czy istnieje związek pomiędzy silnymi załamaniami gospodarczymi a wzrostem produktywności i czy ten związek ma charakter przejściowy, czy długotrwały. Podczas seminarium w NBP Marcin zaprezentował wyniki badań nad związkiem przejściowych szoków a tempem długookresowego wzrostu gospodarczego. […]

czytaj dalej


07/11/2016
admin

A rational departure from rational expectations?

Or how to reasonably model savings decisions in OLG

czytaj dalej


31/10/2016
admin

Diamentowy Grant na badanie polityk społecznych

Żyjemy coraz dłużej, a dzieci rodzi się coraz mniej. To utrudnia utrzymanie budżetu państwa w ryzach. Subsydiowanie dzietności i reformy systemów emerytalnych są dwoma sposobami łagodzenia skutków obserwowanych zmian demograficznych. Oba rozwiązania nastręczają pewnych trudności. Wiążą się z wysokimi krótkookresowymi kosztami i korzyściami, które odczują dopiero przyszłe pokolenia. Ocena ich efektywności nie jest, więc rzeczą […]

czytaj dalej