Witamy! | Welcome!

Projekty poświęcone analizie mechanizmów cyklu koniunkturalnego. Badania dotyczą dynamiki cyklów koniunkturalnych oraz powiązań pomiędzy mechanizmami ekonomicznymi a instrumentami polityki gospodarczej — fiskalnej i pieniężnej. Analizujemy ekonomiczne i społeczne koszty wahań cyklicznych.

Projects here are devoted to the understanding of the business cycle, their dynamics and interactions with policy instruments that help to address economic and social costs of business cycle fluctuations.

[Innogrowth]

Ilościowa analiza wpływu amplitudy i częstotliwości cykli koniunkturalnych na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz na dobrobytową analizę kosztów cykli koniunkturalnych.

[Expect]

Czy i w jaki sposób niepewność dotycząca gospodarki (w odniesieniu do obecnego i przyszłego stanu gospodarki oraz polityki ekonomicznej) ogranicza na skuteczność prowadzonej polityki