15/11/2016
admin

Nowy projekt — o oczekiwaniach i ich aktualizacji

Teoria racjonalnych oczekiwań jest fundamentem współczesnej teorii ekonomii i stanowi naturalny punkt odniesienia dla alternatywnych teorii oczekiwań. Założenie racjonalnych oczekiwań wskazuje, że subiektywny dla gospodarstw domowych, firm czy banku centralnego rozkład procesu stochastycznego opisującego zmienne egzo- i endogeniczne jest zgodny z rzeczywistym rozkładem generującym dane. Oznacza to, że podmioty ekonomiczne w modelu, zarówno sektor prywatny jak i decydenci, posiadają doskonałą wiedzę o otaczającej je rzeczywistości i nie popełniają systematycznych błędów. W rzeczywistości wiedza na temat funkcjonowania gospodarki konsumentów, firm czy szeroko rozumianego sektora rządowego jest ograniczona. Założenie racjonalnych oczekiwań jest szczególnie dyskusyjne w sytuacji strukturalnych zmian w gospodarce i wprowadzania nowych, wcześniej nie wykorzytywanych narzędzi polityki gospodarczej.

Celem tego projektu jest znalezienie odpowiedzi na kilka istotnych pytań ważnych z punktu widzenia zarówno teorii ekonomii jak i polityki gopodarczej w sytuacji braku pełnej wiedzy na temat funkcjonowania gospodarki. Jaki jest mechanizm występowania okresów optymizmu lub pesymizmu wśród firm i gospodarstw domowych? Jaki był wpływ oczekiwań i nastrojów gospodarstw domowych na wystąpienie i siłę ostatniej recesji w krajach rozwiniętych? Czy i w jakim stopniu oczekiwania konsumentów, producentów, czy rynków finansowych mogą wpłynąć na kształt i przebieg polityki makroekonomicznej?

Jacek Suda i Patrick Pintus rozpoczynają nowy projekt, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu OPUS 12.

Opis projektu | Project description | Metodyka | Method | Planowane efekty | Intended contribution |