Budżet | Budget

Expect

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 12

Projekt realizowany | Timeline: 02/2017 — 02/2020

Kierownik | Principal Investigator: Jacek Suda

Budżet łączny | Total budget: 299 854 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 126 000 zł
 • stypendia dla młodych badaczy | scholarships for young scholars: 64 800 zł
 • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 24 640 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 23 100 zł
 • materiały i usługi obce | usables and outsourced services: 15 444 zł
 • koszty pośrednie dla FAME | overheads for FAME: 45 868 zł

Innogrowth

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM 7

Projekt realizowany | Timeline: 03/2015 — 09/2017

Kierownik | Principal Investigator: Marcin Bielecki

Budżet łączny | Total budget: 113 200 zł

 • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 60 000 zł
 • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 10 000 zł
 • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 18 000 zł
 • materiały i usługi obce | usables and outsourced services: 8 000 zł
 • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economic Sciences: 8 600 zł
 • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 8 600 zł