Projekt | Project

Projekty poświęcone analizie mechanizmów cyklu koniunkturalnego. Badania dotyczą dynamiki cyklów koniunkturalnych oraz powiązań pomiędzy mechanizmami ekonomicznymi a instrumentami polityki gospodarczej — fiskalnej i pieniężnej. 

Projects here are devoted to the understanding of the business cycle, their dynamics and interactions with policy instruments that help to address economic and social costs of business cycle fluctuations.

[Innogrowth] [Expect]


Innogrowth

Ilościowa analiza wpływu amplitudy i częstotliwości cykli koniunkturalnych na długookresowe tempo wzrostu gospodarczego oraz na dobrobytową analizę kosztów cykli koniunkturalnych.

Opis projektu | Project description

 

Metodyka | Method

 

Planowane efekty | Intended contribution

Expect

Czy i w jaki sposób niepewność dotycząca gospodarki (w odniesieniu do obecnego i przyszłego stanu gospodarki oraz polityki ekonomicznej) ogranicza na skuteczność prowadzonej polityki makroekonomicznej.

Opis projektu | Project description

 

Metodyka | Method

 

Planowane efekty | Intended contribution