Budżet | Budget

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, SONATA BIS

Projekt realizowany | Timeline : 03/2013 – 03/2016

Budżet łączny | Total budget: 397 528 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 110 400 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 102 000 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje STATA) | hardware and software (including STATA): 41 200 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 18 000 zł
  • materiały + zakup danych + promocja | usables + purchasing data + visibility: 14 040 zł + 18 000 zł + 10 800
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 29 700 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 29 700 zł