Projekt | Project


Objectives | Cel badania

In English: The objective of this project is to provide theoretical foundations and propose adequate estimators for the extent of discrimination in labour market access and wages, which would control for the eventual presence of efficiency wages. Efficiency wage hypothesis (e.g. Shapiro & Stiglitz) has been usually considered separately from the discrimination theory (e.g. Becker).
read more

Po polsku: Celem projektu jest pomiar zjawiska dyskryminacji ze względu na wiek i płeć na rynku pracy z uwzględnieniem potencjalnej roli płac efektywnościowych. Obecnie stosowane estymatory dyskryminacji są obciążone ze względu na występowanie płac efektywnościowych, a dwie klasy estymatorów nieparametrycznych mogą stanowić dla nich rozsądną alternatywę. Dotąd hipotezę płacy efektywnościowej oraz teorię dyskryminacji traktowano w literaturze przedmiotu rozłącznie, co stanowi zasadniczą lukę zarówno od strony teoretycznej jak i empirycznej.
czytaj dalej


Method | Metodyka

In English: Non-parametric techniques will be used to establish a set of reliable estimates for the extent of labour market discrimination in access to employment and earned income. Next, we will proceed to the analysis of the inequality determinants, with special focus on the institutional context. Addressing the institutional determinants of gender discrimination in accessing employment and labour income will serve the purpose of identifying country-specific relevant areas for targeted policy response.
read more

Po polsku: Badanie ma przede wszystkim charakter empiryczny, jednak oparte zostało o silne podstawy teoretyczne. Pierwszym etapem prac będzie meta-analiza badań empirycznych w tym zakresie dostępnych w literaturze ekonomicznej i ekonometrycznej. Następnie opracujemy teoretyczny model włączający hipotezę płac efektywnościowych w proces dyskryminacji – opracowanie zestawu testowalnych empirycznie predykcji „wykrywających” płace efektywnościowe.
czytaj dalej


Intended contribution | Planowane efekty

In English: Upon completion of the project, we will produce a deliverable report which will contain all our results. In addition we plan to produce four publishable research papers (we intend do submitted to international peer-reviewed journals).This includes: (i) theoretical framework providing grounds for deriving policy implications from the empirical analysis; (ii) empirical method to estimate the scale of labour market discrimination and (iii) assess the relevance of institutional design for establishing and reinforcing the discriminatory schemes in transition countries.
read more

Po polsku: Proponowane badanie jest nowatorskie z dwóch perspektyw. Po pierwsze, stanowi wkład w rozwój ekonomii rynku pracy. Uwzględnienie skutków występowania płacy efektywnościowej w badaniu skali dyskryminacji na rynku pracy nie tylko daje początek nowej klasie modeli teoretycznych, ale także pozwala rzucić nowe światło na ilościowy aspekt analiz ekonometrycznych w tej dziedzinie. Po drugie, wyniki naszych analiz wniosą nowy, całościowy ogląd w procesy dyskryminacyjne na rynkach pracy, eksplorując proces transformacji w roli quasi-egzogenicznego źródła zróżnicowania tempa zmian instytucjonalnych.
czytaj dalej