Wesprzyj nas | Support us

Naszą energię do pracy zapewnia kawa, płatki i masło orzechowe. Jeśli nie masz pewności, czy możesz nam zaufać ze swoimi pieniędzmi, po prostu kup nam nowe zapasy :). Dostawę prosimy przesłać na adres GRAPE, ul. Mazowiecka 11/14, 00-052 Warszawa, Polska.

Jeśli uważasz, że nie zmarnujemy Twoich pieniędzy, będziemy bardzo wdzięczni za darowiznę. Takie środki potrzebne nam są z dwóch powodów. Po pierwsze, granty naukowe mają bardzo sztywne ramy realizacji i jeśli potrzebujemy zapłacić za np. 2 tygodnie pracy studenta nad "przerzucaniem danych", to najczęściej nie da się tego zrobić. Dzięki darowiznom mamy więcej elastyczności w realizowaniu badań naukowych. Po drugie, ze środków grantowych nie da się zrealizować wielu naszych działań, np. GRAPEonPOLICY. Finansujemy je ze swojej prywatnej kieszeni i Twoja darowizna pozwoli nam zrealizować więcej takich projektów.

Darowizny można przekazać na dwa sposoby: przelew (nr konta 31 1750 0012 0000 0000 3047 3647, Raiffeisen Polbank S.A.), albo poprzez PayPal:

Jeśli jest coś, co chciałbyś zrealizować wspólnie -- np. badanie lub raport -- skontaktuj się z nami, a postaramy się spełnić pokładane w nas nadzieje (w ramach naszych kompetencji).

Darczyńcy

 • Krzysztof Makarski
 • Joanna Tyrowicz
 • Krzysztof Kwiatkowski
 • UI TFI
 • ING Think Forward Initiative
 • Phinance

Our office basically runs on coffee, cereals and peanut butter. If you are not sure we will know what to do with your money, just buy and send us some fresh supplies :). The delivery address is GRAPE, ul. Mazowiecka 11/14, 00-052 Warszawa, Poland.

If you believe you could trust us with your money, we will be very happy to accept it. There are two main reasons why we are happy about donations. First, grant money is typically very tightly squared, which means that if we need to pay an additional assistant for 2 weeks of work, but did not preview that 3 years in advance, we cannot do it. Donations create flexibility that is sometimes needed in research. Second, research grant money do not permit us to do many things we believe have value. For example, we never have any grant money for GRAPEonPOLICY reports. If we need to incur some costs when designing those studies, the money typically comes out of our private pockets. Donations will help us do more.

You can donate in two basic ways: a wire transfer (IBAN: PL31 1750 0012 0000 0000 3047 3647, SWIFT: RCBWPLPW), or via PayPal:

If there is something specific we could do with you -- a study or a report -- just contact us. We are very happy to cooperate within our areas of competence.

Donators:

 • Krzysztof Makarski
 • Joanna Tyrowicz
 • Krzysztof Kwiatkowski
 • UI TFI
 • ING Think Forward Initiative
 • Phinance