Nasze artykuły


Prezentacja naszej analizy – „Czy proponowane przez rząd zmiany w systemie emerytalnym są korzystne?”
Dotyczy zmian wprowadzanych w latach 2011-2013: (1) dobrowolność uczestnictwa w OFE, (2) przeniesienie obligacji rządowych, (3) zmiana struktury portfela OFE, (4) zmiana proporcji w wysokości składki emerytalnej odprowadzanej do OFE i ZUS, (5) suwak – stopniowe przenoszenie nagromadzonych środków z OFE do ZUS przed momentem przejścia na emeryturę.
Czytaj więcej


Wprowadzenie systemu zdefiniowanej składki w miejsce repartycyjnego systemu emerytalnego generuje ogromny wydatek publiczny – między innymi trzeba wypłacić świadczenia osobom, które pracowały w czasach przed reformą, a przeszły na emeryturę po reformie. Nasz zespół w Analyzing the effciency of the pension reform: the role for the welfare eff ects of fiscal closures pokazał, że finansowanie długiem publicznym nie tylko pozwala na rozłożenie kosztów wprowadzenia reformy sprawiedliwie pomiędzy generacje, ale także zakłada największe korzyści dobrobytowe.

Jan Hagemejer, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
(przy współpracy z Agnieszką Borowską, Karoliną Goraus i Marcinem Bieleckim)
Czytaj streszczenie


Watch presentation


W wielu krajach problem zadłużenia spowodował, że politycy szukając oszczędności, zaczęli wprowadzać zmiany w systemie emerytalnym. Tam gdzie istniał system kapitałowy pojawiła się pokusa, aby umniejszyć jego rolę na rzecz systemu repartycyjnego. W Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland sprawdziliśmy, czy zmiany, a szczególnie te, które wprowadzono w Polsce są korzystne. Według naszej analizy nie, a ich koszty będą obciążać również przyszłe pokolenia.

Jan Hagemejer, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
(przy współpracy z Agnieszką Borowską, Karoliną Goraus i Marcinem Bieleckim)
Czytaj streszczenie

Obejrzyj prezentację


Czy w systemie zdefiniowanej składki nadal powinno rozważać się podniesienie wieku emerytalnego? Może taka zmiana jest korzystna w systemie repartycyjnym, a w innych już nie? Na te i inne pytania odpowiedzieliśmy w Does social security reform reduce gains from increasing the retirement age?

Karolina Goraus, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
Czytaj streszczenie


Watch presentation


Problemy współczesnych systemów emerytalnych wynikają w dużej mierze ze zmian demograficznych, które często są pomijane przy ich analizowaniu. W artykule Decreasing Fertility vs Increasing Longevity: Raising the Retirement Age in the Context of Ageing Processes zbadaliśmy wpływ podniesienia wieku emerytalnego nie tylko w różnych systemach, ale także uwzględniając odmienne scenariusze demograficzne.

Marcin Bielecki, Karolina Goraus, Jan Hagemejer, Joanna Tyrowicz
Czytaj streszczenie

Obejrzyj prezentację


Tak jak wszyscy ekonomiści analizując systemy emerytalne przyjmujemy wiele założeń. Co się stanie, jeżeli je zmienimy? W Small assumptions (can) have a large bearing: evaluating pension system reforms with OLG models pokazaliśmy, że zmieni się bardzo wiele i oceny skutków reform będą się znacząco od siebie różnić.

Marcin Bielecki, Karolina Goraus, Jan Hagemejer, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
Czytaj streszczenie


Obejrzyj prezentację


Do modelu z obowiązkowym systemem emerytalnym – zdefiniowanej składki i zdefiniowanego świadczenia wprowadziliśmy heterogeniczność – agenci mogą się od siebie różnić zdolnościami i preferencjami. Na tej podstawie przeanalizowaliśmy wpływ różnych elementów systemu, takich jak emerytura minimalna i ograniczenie wkładu emerytalnego na występujące nierówności. Efekty w Inequalities in an OLG economy with heterogeneity within cohorts and an obligatory pension systems.

Marcin Bielecki, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz, Marcin Waniek
Czytaj streszczenie


Watch presentation


Czy istnieje taki sposób wprowadzenia filara kapitałowego do systemu emerytalnego, aby żadne pokolenie nie ucierpiało? Literatura twierdzi, że tak – za sprawą międzypokoleniowych transferów „pogłównych”, co zazwyczaj nie sprawdza się w praktyce. Szukaliśmy lepszego rozwiązania. Roczniki, które ucierpiay dostają w naszym modelu „nagrodę pocieszenia” w postacie wyższej indeksacji emerytur. Czy to wystarcza? W tekście In the search for the optimal path to establish a funded pension system pokazujemy, że … prawie:).

Marcin Bielecki, Krzysztof Makarski Joanna Tyrowicz, Marcin Waniek
Czytaj streszczenie


Obejrzyj prezentację | Watch presentation


W 2009 roku, na skutek tak zwanej reformy pomostowej, w przypadku większości zawodów ograniczono dostęp do wcześniejszych emerytur. W naszym badaniu pokazaliśmy, że decyzja o reformie nie wpłynęła znacznie na aktywność zawodową osób, które zostały nią dotknięte. Czy w takim razie była niepotrzebna? Nie, ale spóźniona. Więcej w Crowding (out) the retirees? RDD application to raising effective retirement age in Poland.

Paweł Strzelecki, Joanna Tyrowicz
(przy współpracy z Oliwią Komadą)
Czytaj streszczenie

Obejrzyj prezentację | Watch presentation


W Unprivatizing the Pension System: The Case of Poland pokazywaliśmy, że powroty do systemów repartycyjnych z kapitałowych są niekorzystne z punktu widzenia dobrobytu społeczeństwa. W Political (In)Stability of Social Security Reform pozostawiliśmy obywatelom (nie politykom) decyzję dotyczącą utrzymania bądź pozostawienia systemu. Choć przyszłe pokolenia rzeczywiście zyskują na „prywatyzacji” systemu emerytalnego, to pewne aspekty reformy nigdy nie zyskają społecznego poparcia, a możliwość wyboru spowoduje decyzję o powrocie do poprzedniego systemu. Nawet w przypadku głosowania odbywającego się wiele lat po wprowadzeniu reformy, jest ona nadal politycznie niestabilna.

Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
(przy współpracy z Marcinem Bieleckim, Oliwią Komadą i Magdą Malec)
Czytaj streszczenie

Obejrzyj prezentację | Watch presentation


W artykule Reforming retirement age in DB and DC pension systems in an aging OLG economy with heterogenous agents przeanalizowaliśmy skutki podnoszenia wieku emerytalnego zarówno w systemie zdefiniowanej składki, jak i zdefiniowanego świadczenia. W badaniu potwierdziła się zasada, że człowiek (nawet modelowy) ma duże umiejętności adaptacyjne i jeśli tylko zmiany w systemie emerytalnym są wprowadzane tak, aby agenci mieli czas się do nich dostosować, to taka reforma nie spowoduje uszczerbku w ich dobrobycie.

Marcin Bieleck, Krzysztof Makarski, Joanna Tyrowicz
Czytaj streszczenie


Zobacz prezentację|Watch presentation


W artykule Redystrybucja wewnątrzpokoleniowa w systemie emerytalnym przeanalizowaliśmy jaką skalę redystrybucji w systemie emerytalnym wprowadza stosowanie wspólnych tablic trwania życia dla kobiet i mężczyzn. Analizie poddano system zdefiniowanej składki. Uwzględniono także ew. nierówności płacowe ze względu na płec.

Magda Malec
Czytaj streszczenie

Zobacz prezentację|Watch presentation