Ile wyniesie Twoja emerytura?

Przy ciągłych zmianach w systemie emerytalnym i ciągłym sporze pomiędzy ich zwolennikami i przeciwnikami – trudno wypracować własne stanowisko co do efektów tych zmian. Zespół GRAPE, w oparciu o model opisany m.in. w jednym z naszych artykułów, opracował narzędzie, dzięki któremu każdy może porównać, ile wyniesie jego emerytura i jak zmieniała się jej wysokość wraz z wprowadzaniem kolejnych zmian w polskim systemie emerytalnym. Jak każdy produkt z modelu, ta symulacja jest prawdziwa przy serii założeń.

  • Po pierwsze, wysokość emerytury wyrażona jest w dzisiejszych złotówkach, tj. nie bierze pod uwagę ani inflacji ani wzrostu gospodarczego.
  • Po drugie, co do zasady zakładamy, że jesteś przeciętnym pracownikiem. To oznacza, że pracujesz w całym swoim życiu przeciętną liczbę godzin (uwzględniającą i pracujących i niepracujących) oraz że pracować będziesz do osiągnięcia wieku emerytalnego. Jeśli pracujesz znacznie dłużej i więcej niż równieśnicy — Twoja emerytura niekoniecznie będzie jednak wyższa. W symulacji „zaszyliśmy” mechanizm tzw. „dwuipółkrotności”, czyli uwzględniliśmy, że po zapłaceniu składek od 30 średnich krajowych w każdym roku, ZUS dalej ich już nie nalicza i jedyną możliwością dalszego oszczędzania na emeryturę są prywatne oszczędności lub tzw. III filar (IKE, IKZE, PPE, itp).
  • Zakładamy też, że nie ma dalszych zmian co do polityki fiskalnej i emerytalnej w kraju-raju. Jak tylko się pojawią: skorygujemy nasz kalkulator :). To założenie jest dość ważne, bo oznacza m.in. znaczny stopień „przejedzenia” środków przejętych z Otwartych Funduszy Emerytalnych przez budżet państwa, co jak na razie jest zgodne z danymi.

Kalkulator bierze pod uwagę trzy główne zmiany dotychczas wprowadzone w polskim systemie emerytalnym:

  • Reforma z 1999 roku, czyli zmiana systemu zdefiniowanego świadczenia na system zdefiniowanej składki oraz wprowadzanie filaru kapitałowego. Reforma obejmowała roczniki urodzone po 1949 roku, przy czym roczniki urodzone w 1969 lub później były automatycznie członkami Otwartych Funduszy Emerytalnych, a osoby urodzone w latach 1949-1969 mogły wybrać, czy chcą by część ich składki emerytalnej funkcjonowała w postaci filaru kapitałowego, czy też decydują, aby całość składki przekazywać do ZUS.
  • Reforma z 2011 roku, czyli przesunięcie części składki z OFE do ZUS, z uwzględnieniem wyższej stopy indeksacji dla tej części środków.
  • Reforma z 2013 roku, czyli utrwalenie przesunięcia składki, stopniowe przekazywanie środków zgromadzonych na koncie w OFE do ZUS na 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego, możliwość decydowania o miejscu gromadzenia środków emerytalnych oraz przeniesienie wszystkich obligacji kupionych przez gospodarstwa domowe za pośrednictwem OFE do ZUS.

Żeby uruchomić kalkulator należy podać swój rok urodzenia oraz wysokość (w przybliżeniu) obecnych zarobków. Nasz kalkulator działa jako servlet Javy w Twoim komputerze, co oznacza, że żadna z tych informacji w ogóle nie trafia na nasz serwer. W rzeczywistości, cały proces przeliczenia Twoich danych na Twoją emeryturę odbywa się na komputerze, z którego korzystasz.

Jeśli dostrzeżesz jakieś błędy lub masz uwagi, jak powinniśmy poprawić kalulator, napisz do nas.

Proszę czekać...
Pole wymagane. Wartość musi zawierać się w przedziale od {{calc.min_year}} do {{calc.max_year}}. Wartość musi zawierać się w przedziale od {{calc.min_year}} do {{calc.max_year}}. Wartość musi być liczbą.
Pole wymagane. Wartość musi być liczbą dodatnią. Wartość musi być liczbą dodatnią.

Wyniki obliczeń

Główny opis obliczeń
 • 1999 - reforma z 1999 roku
 • 2011 - przejściowe obniżenie składki do OFE z 2011 roku
 • 2013 - zmiany w systemie emerytalnym wprowadzone w 2013 roku
Wyższa ścieżka emerytur po reformie z 2013 r. związana jest z wyższą "obiecaną" indeksacją po przejściu na emeryturę.