Materiały

By udzielić odpowiedzi na pytania projektu, tworzymy model dynamicznej równowagi ogólnej z nakładającymi się pokoleniami.

  • Punktem wyjściowym w poszczególnych badaniach jest model nakładających się pokoleń (overlapping generations – OLG) budowany w oparciu o wielogeneracyjny model Auerbach i Kotlikoff (model AK). W takim modelu, każdy z podejmujących optymalne wybory konsumpcyjne podmiotów przez część życia pracuje, a przez pozostałą część korzysta ze zgromadzonych zasobów i/lub pobiera emeryturę.
  • Model A-K pozwala zarówno na modelowanie systemu repartycyjnego (składki, które finansują obecne emerytury) jak i kapitałowego (jako wymuszone oszczędności).

Oryginalny model AK rozszerzamy na wiele spososbów. Po pierwsze, explicite modelujemy ścieżkę przejścia pomiędzy systemami. Po drugie, model jest dostosowany do polskich warunków (replikujemy polską gospodarkę). Po trzecie, konsumenci mogą sami podejmować decyzję o wielu kwestiach: np. o przejściu na emeryturę wraz ze zmianami w ich produktywności zachodzącymi w cyklu życia.

Analizie poddajemy zagadnienie optymalnej ścieżki przejścia z systemu repartycyjnego o zdefiniowanym świadczeniu do systemu o zdefiniowanej składce z elementem kapitałowym. Model zostanie wzbogacony o dynamiczną ekonomię polityczną i głosowań, dzięki czemu możliwa będzie rygorystyczna analiza związków rozwiązań emerytalnych z procesem politycznym poprzez uwzględnienie zachowań wyborczych uczestników systemu emerytalnego.