Budżet | Budget

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, BEETHOVEN 1

Projekt realizowany | Timeline : 02/2016 – 02/2019

Budżet łączny | Total budget: 446 813 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 86 400zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 140 400 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje Fortran) | hardware and software (including Fortran): 35 000 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 102 815 zł
  • materiały + promocja | consumables + visibility: 8 213 zł
  • koszty pośrednie dla Instytutu Badań Strukturalnych | overheads for Institute for Structural Research: 68 635 zł

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, OPUS 7

Projekt realizowany | Timeline : 04/2015 – 04/2018

Budżet łączny | Total budget: 303 216 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 106 800 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 54 000 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje Fortran) | hardware and software (including Fortran): 15 500 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 45 000 zł
  • materiały + promocja | consumables + visibility: 33 964 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 23 976 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 23 976 zł

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, SONATA 1

Projekt realizowany | Timeline : 12/2011 – 05/2015

Budżet łączny | Total budget: 506 500 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 219 600 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 100 800 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje Fortran) | hardware and software (including Fortran): 56 500 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 34 500 zł
  • materiały | consumables: 5 400 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 37 500 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 37 500 zł