Budżet | Budget

Źródło finansowania: Fundusze Norweskie (http://www.eog.gov.pl)

Projekt realizowany od października 2013 do września 2016.

Budżet łączny to 1 200 000 zł