GRAPE | Policy

Systemy emerytalne

Systemy emerytalne
Świat bez PPK byłby lepszy

Najważniejszy  wniosek z ewaluacji projektu PPK: świat bez PPK jest lepszy niż świat z PPK. Pomimo dobrowolnego uczestnictwa, 74% obecnie żyjących traci na jego wprowadzeniu (w tym 96% emerytów).

Longevity and old-age poverty

Many people think that they are cautious and taking proper care of their future. But the truth is that we do not. The scope of old-age poverty in six Central European countries is simply scary.

Przedziwne przypadki ZUS

Ustawodawca (nieumyślnie) skonstruował system emerytalny tak, że jest on stale niezbilansowany. To znaczy, że w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest i będzie zawsze za mało pieniędzy na wypłaty należnych emerytur. Brakujące środki musi finansować budżet państwa. Co jest problemem w ustawie o emeryturach i rentach wypłacanych z FUS, na podstawie której działa system emerytalny?

Obniżanie wieku

Około 70% roczników urodzonych na przełomie lat 1970-tych i 1980-tych otrzyma świadczenie na poziomie emerytury minimalnej. Sfinansowanie tych (niskich!) emerytur i ich waloryzacja będzie wymagało np. podniesienia VAT o  ok. 2pp.

Emerytura – DIY

Udostępniamy aplikację pozwalającą na samodzielne zreplikowanie (i udoskonalenie) badań GRAPE.

Ograniczanie OFE

Spadną emerytury i dobrobyt. Ograniczenie OFE pozwoli na ograniczenie długu publicznego teraz, obciążając jednocześnie przyszłe pokolenia.

Podatki i polityka fiskalna

Podatki i polityka fiskalna
Stracić, żeby zyskać?

Praktycznie żadna firma w Polsce nie płaci 19% CIT. A jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest tzw. mechanizm rozliczania straty (ang. carry forward).

Społeczne

Społeczne
Dożywianie dzieci w szkołach w Polsce - system, który nie działa

Losem dziecka, które nie dojada, nie przejęło się niemal 60% dyrektorów szkół, choć to do nich należy zapewnienie opieki w takiej sytuacji. 

Rynek pracy

Rynek pracy
Zrób sobie równość DIY

Proste i wygodne narzędzie, które pozwala w wiarygodny sposób sprawdzić, na ile równe są płace w naszej jednostce. 

Elastyczność czasu pracy

Co wyszło z szeroko dyskutowanego uelastyczniania czasu pracy? Wielkie nic. Prawie nikt tego nie stosuje, a w każdym razie nie dużo bardziej niż wcześniej.

Dlaczego w Polsce nie działa pośrednictwo pracy?

60% powiatowych urzędów pracy nie odpowiada na zgłoszenie oferty przez pracodawcę.