We are looking for you!

We are looking for you!

Jeżeli:

 • zastanawiasz się, czy praca analityka/badacza jest dla Ciebie i chcesz sprawdzić się „w boju”
 • lubisz i potrafisz pracować w grupie, odpowiedzialnie i systematycznie
 • wiesz co nieco o statystyce, a mikro i makroekonomia nie są Ci obce  ( i lubisz się uczyć)
 • możesz spędzić z nami ok. 20 godzin tygodniowo

to zapraszamy Cię na staż naukowy w projektach badawczych. Szukamy osób, które skończyły II rok ekonomii, matematyki lub pokrewny kierunek. Każdy znajdzie coś dla siebie: od ekonomii eksperymentalnej, przez analizę danych (w tym big data), teorię, po modele makroekonomiczne. Nasz zespół jest międzynarodowy, więc musisz być w stanie funkcjonować po angielsku ( w tym czytać prace naukowe). 

Oferujemy:

 1. Wynagrodzenie: 1000 zł miesięcznie (na podstawie umowy o dzieło), a jeśli zostaniesz z nami na dłużej – co najmniej 2000 zł miesięcznie (stypendium w projekcie badawczym). 
 2. Opiekę naukową: projektami kierują doświadczeni naukowcy z Polski i świata. W GRAPE możesz z nimi porozmawiać o Twoich planach naukowych, o licencjcie, magisterce i nie tylko. 
 3. Nowe umiejętności: kluczowa jest dla nas replikowalność badań, dlatego stawiamy na automatyzację pracynaukowej. Poznasz programy i metody pracy, dzięki którym pisanie Twojej magisterki czy licencjatu będzie duuużo łatwiejsze. 
 4. Zaliczenie stażu studenckiego.
 5. Elastyczność godzin pracy. 
 6. Twoje nazwisko w Dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie publikujemy co tydzień felietony. Nic nie stoi na przeszkodzie, by Twój tekst dołączył do serii GRAPE | Tłoczone z danych.

Prześlij nam swoje CV, wykaz ocen i krótki (ok. 800 słów) esej (najlepiej w jęz. angielskim) na adres:grape@grape.org.pl do dnia 1.03.2020r.

Szukamy osób, które lubią się uczyć i są systematyczne, dlatego prosimy Cię o wykaz ocen, ale nie musisz pędzić do dziekanatu: wydruk z USOS czy Wirtualnego dziekanatu w zupełności wystarczy. 

Prosimy Cię o esej, bo chcemy poznać, jak składasz myśli i zdania. Jako ekonomistaopowiedz się za lub przeciw wybranemu z dwóch stwierdzeń: (1) Studia to przede wszystkim sygnał dla pracodawcy; (2) Roboty zastąpią ludzi i prawie wszyscy będą bezrobotni.If:

 • You have ever wonder if research is for you and would like to have `hands-on’ experience.
 • You are responsible and systematic - and you like (and can) work in a team.
 • You know something about statistics, micro, and/or macroeconomics - and you enjoy learning.
 • You can spend about 20 hours per week with us

then we invite you to research internship. We are looking for people who finished the second year of economics, mathematics, or a related field. Everyone will find something for themselves: from experimental economics, through data analysis (big data) to theory and macroeconomic models.

We offer

 1. The salary is PLN 1,000 per month (based on a specific-task contract), and if you stay with us for longer - at least PLN 2,000 monthly (on a scholarship in a research project).
 2. Research Mentor: projects are managed by experienced scientists from Poland and the world. In GRAPE, you can discuss with them your scientific plans, bachelor’s or master's thesis, and more.
 3. New skills: Research replicability is crucial for us, which is why we strive to automate scientific work. Working with us, you will learn programs and methods that will make writing a Master's or Bachelor's thesis much easier. The research internship obviously guarantees the completion of the student internship.
 4. The working schedule can be adjusted to meet your needs.
 5. We publish op-eds every week in Dziennik Gazeta Prawna, nothing prevents your text from joining the series GRAPE|Tłoczone z danych.

Send us a CV, a list of grades, and an essay to grape@grape.org.pl before 1/03/2020. 

We are looking for people who like to study and are systematic, which is why we ask you for your grades. But do not worry, you do not have to rush to the dean's office: a printout from USOS or VIRTUAL DEAN'S OFFICE is enough.

We require an essay because we want to know how you put your thoughts together. As an economist, argue for or against one of the following statements: (1) Studying is first and foremost a signal to your employer; (2) Robots will replace workers, and almost everyone will be unemployed. The essay should be around 800 words long and preferably in English.