Budżet | Budget

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, SONATA

Projekt realizowany | Timeline : 06/2015 – 05/2019

Budżet łączny | Total budget : 467 160 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 99 000 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 121 500 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje STATA) | hardware and software (including STATA): 36 000 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 19 800 zł
  • materiały + promocja+ realizacja eksperymentów + zakup danych| consumables + visibility + experiments + purchasing data: 119 000 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 71 860 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 71 860 zł

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, SONATA

Projekt realizowany | Timeline : 12/2011 – 12/2014

Budżet łączny | Total budget : 564 820 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 180 000 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 122 000 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje STATA) | hardware and software (including STATA): 28 500 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 61 500 zł
  • materiały + promocja+ realizacja eksperymentów | consumables + visibility + experiments: 75 100 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 43 860 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 43 860 zł