O projekcie

Projekt podzielony został na trzy – merytorycznie uzupełniające się – fazy.

  • W pierwszym etapie stworzymy całościowy behawioralny model jednostki rozważającej akt piractwa. W oparciu o ten możliwe będzie określenie skuteczności alternatywnych modeli biznesowych ograniczania skali piractwa treści.
  • Drugi etap projektu wiąże się z przeprowadzeniem badań ankietowych mających na celu opisanie ekonomicznego i psychologicznego profilu typowego pirata. Przeprowadzone zostaną badania uwzględniające zmienne demograficzne i społeczne, miary cech psychicznych powiązanych z zachowaniami nieuczciwymi, postawy wobec piractwa i wreszcie pirackie zachowania. Konstrukcja badań ankietowych będzie uwzględniać postać modelu teoretycznego, uwzględniając jego weryfikację.
  • Trzeci etap projektu to innowacyjne badania eksperymentalne – zarówno terenowe jak i laboratoryjne – w trakcie których możliwe będzie zweryfikowanie zasadności modelu teoretycznego jak i empiryczne przetestowanie skuteczności alternatywnych sposobów ograniczania negatywnych skutków piractwa.

W rezultacie, produktem podstawowym po zakończeniu projektu będzie wieloaspektowy, wiarygodny i przetestowany empirycznie model podejmowania decyzji o piractwie. Na jego podstawie stworzone zostaną rekomendacje dla regulatorów oraz świata biznesu, jak przeciwdziałać negatywnym skutkom piractwa nie na poziomie prewencji technologicznej i penalizacji (o których z całą pewnością można powiedzieć, że nie są skuteczne), lecz na poziomie bodźcowania użytkowników i odbiorców treści w internecie.

Zespół projektowy składa się z naukowców polskich, ale także dwóch bardzo doświadczonych badaczy spoza Polski.  Martin Kocher jest profesorem ekonomii eksperymentalnej i behawioralnej na University of East Anglia, Norwich, Anglia (od stycznia 2011 na University of Munich, Niemcy). Doktorat uzyskał na University of Innsbruck. Realizował także badania na University of Amsterdam w ramach programu mobilności Marie Curie. Martin Kocher jest także wydawcą Journal of Economic Psychology. Christian Traxler studiował ekonomię na Uniwersytecie Wiedeńskim oraz Universidad Carlos III, Madrid. W 2006 ukończył studia doktoranckie w Munich Graduate School of Economics. W latach 2006-2007 realizował projekt badawczy na University of Amsterdam, a od 2007r został członkiem grupy badawczej Max Planck Institute for Research on Collective Goods w Bonn. Od grudnia 2007 pełni funkcję Senior Researcher w Max Planck Institute. W 2009 roku realizował staż badawczy na University of Michigan, Ann Arbor.

Najłatwiej widocznym na zewnątrz aspektem projektu jest niniejsza strona internetowa, na której zamieszczane będą m.in. zasoby merytoryczne wypracowane w trakcie realizacji projektu. W wyniku projektu planujemy publikację kilku artykułów w recenzowanych czasopismach międzynarodowych oraz w polskich czasopismach naukowych dla aspektów badań mających tylko lokalne znaczenie. W zależności od powodzenia poszczególnych eksperymentów terenowych i laboratoryjnych, możliwe byłoby także stworzenie przewodnika po tego typu badaniach, dystrybuowanego w wersji książkowej online. Naturalnie, dorobek projektu będzie prezentowany na krajowych i międzynarodowych konferencjach ekonomicznych.

Can economic theory explain piracy behavior?

Strona: 1 2