Zespół | Our team

Anna Kukla-Gryz

Anna Kukla-Gryz, Ph.D.


e-mail | www

projects:
iPiracy


Michał Krawczyk Michał Krawczyk, Ph.D.

 


e-mail | www

projects:
iPiracy | GendEQU


jtyrowiczJoanna Tyrowicz, Ph.D.

e-mail | www

projekty:
Emeryt | iPiracy | Reallocation | DiscEF


Asystenci naukowi | Research assistants

Katarzyna Zagórska

Katarzyna Zagórska


e-mail | www

projects:
iPiracy


pszewczykPeter Szewczyk

e-mail | twitter

projekty:
PRIV | iPiracy

Zespół projektu PIRAT (do 2014) | PIRAT’s team (till 2014)

Martyna Kobus

Martyna Kobus, Ph.D.


e-mail | www

projects:
iPiracy


Wojciech Hardy

Wojciech Hardy


e-mail | www

projects:
iPiracy


Konrad Siwiński

Konrad Siwiński


e-mail | www

projects:
iPiracy


Piotr Ćwiakowski

Piotr Ćwiakowski


e-mail | www

projects:
iPiracy