Researcher at GRAPE
PhD Candidate at University of Warsaw

E-mail: kgoraus@wne.uw.edu.pl
Postal address:
Univeristy of Warsaw
Department of Development Economics
Dluga 44/50
00-241 Warsaw, Poland


Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce jest kwestią kluczową – zarówno w kontekście efektywności polskiej gospodarki, jak sytuacji demograficznej i społecznej. Na tej tematyce postanowiłam się skupić w ramach moich studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Oprócz badań naukowych i pracy dydaktycznej na WNE UW, pracuję jako konsultantka ds. rynku pracy w Banku Światowym.