Witamy! | Welcome!

Cel projektu to znalezienie odpowiedzi na pytanie, jakie powinny być stawki opodatkowania przedsiębiorstw, które maksymalizowałyby dochody państwa nie ograniczając jednocześnie w nadmiernym stopniu aktywności gospodarczej. Pytanie to nie jest nowe i w poszukiwaniu odpowiedzi na nie stosowane były i ą zarówno narzędzia tak proste, jak słynna (a może osławiona) krzywa Laffera, jak i wyrafinowane modele mikroekonometryczne i modele DSGE. Skomplikowane powiązania behawioralne, jak np. stopień unikania płacenia podatków oraz istnienie i rozwój szarej strefy, powodują, iż bez uwzględnienia tych powiązań nie da się skonstruować modeli pozwalających na znalezienie optymalnych stawek opodatkowania. Dlatego też celem naszego projektu jest zbudowanie modelu makroekonomicznego, który oparty będzie na mikroekonomii zachowań przedsiębiorstwa i za jego pomocą wyznaczymy stawki optymalnego opodatkowania. Uwzględnimy przy tym niejednorodność firm, unikanie przez nie płacenia podatków oraz wpływ płacenia podatków na działalność firmy i jej przetrwanie.


This project aims to find corporate taxes that maximize government revenues without constraining too strongly the level of economic activity in the corporate sector. It is an old problem and there is an abundant literature relating to this topic with very diverse analytical tools applied therein. Some economists tend to focus on simple tools like the (in)famous Laffer curve, some other argue that the issue is complicated enough to justify more sophisticated approach with microeconometric studies and DSGE models playing an important role. Complex behavioral relations that govern tax evasion and avoidance, the existence and growth of the underground economy etc. make the latter approach more plausible. Hence, our project focuses on designing a macroeconomic model derived from microeconomic behavioral relations of heterogeneous firms and applying that model to the problem of optimal corporate tax rates.