19/09/2016
stas

Pierwsza publikacja w projekcie LAFFER

Ukazała się pierwsza publikacja w projekcie LAFFER autorstwa prof. Kokoszczyńskiego i Staszka. W artykule, który został opublikowany w Ekonomii omawiają oni historię badań dotyczących krzywej Laffera z ostatnich 40 lat: poczynając od prostych modeli teoretycznych, poprzez bezpośrednie próby szacowania tej krzywej aż do modeli DSGE.

 
Stanisław Cichocki, Ryszard Kokoszczyński

Ewolucja krzywej Laffera jako narzędzia analizowania unikania opodatkowania: od prostych modeli teoretycznych do modeli DSGE

Od około 40 lat krzywa Laffera jest koncepcją wykorzystywaną do badania procesu unikania opodatkowania, choć w różny sposób i z różnymi efektami. W niniejszym artykule przedstawiamy, w oparciu o krytyczny przegląd literatury, główne nurty rozważań dotyczących krzywej Laffera poczynając od historycznie najstarszych modeli teoretycznych i studiów empirycznych poprzez bezpośrednie empiryczne szacunki powyższej krzywej aż do obecnie najczęściej wykorzystywanych modeli równowagi ogólnej, w tym zwłaszcza modeli wzrostu enodgenicznego. Dokonana analiza wskazuje, na podstawie omówienia zalet i wad tych podejść, na ich różną przydatność w badaniach unikania opodatkowania. Można sformułować wniosek, iż obecnie modele wzrostu endogenicznego, a zwłaszcza modele DSGE, stanowią odpowiednie podejście do analiz unikania opodatkowania korzystających z krzywej Laffera.