Budżet | Budget

Źródło finansowania | financing: Narodowe Centrum Nauki, OPUS 7

Projekt realizowany | Timeline: 03/2015 – 03/2017

Budżet łączny | Total budget: 375 905 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 105 600 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 72 000 zł
  • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 34 500 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conferences: 21 600 zł
  • dane Amadeus | Amadeus data: 42 500 zł
  • książki | books: 1 500 zł
  • materiały | consumables: 9 600 zł
  • publikacje i promocja wyników badań | publications and visibility: 31 704 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 28 450 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 28 450 zł