Witamy w PRIV! | Welcome to PRIV!

Nasz projekt poświęcony jest przetrwaniu przedsiębiorstw w warunkach znaczącego zaburzenia strukturalnego.

Na przykładzie przedsiębiorstw działających w Polsce w przededniu transformacji systemowej sprawdzamy czy przetrwanie i wzrost zależy od poziomu nieefektywnej alokacji czynników produkcji.


In this project we analyze the patterns of firm survival in the case of a large structural shock. Specific context of this process is provided by eventual misallocation of resources (e.g. excessive or insufficient K/L ratio). This was the situation of Polish state owned enterprises (SOEs) on the verge of transition from a centrally planned economy to a market one.

We verify if growth is predetermined by resources (mis)allocation. We interpret predetermination by the persistence of resources (mis)allocation.