Budżet | Budget

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, OPUS

Projekt realizowany | Timeline : 04/2015 – 10/2017

Budżet łączny | Total budget: 298 276 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 78 600 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 63 000 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje STATA) | hardware and software (including STATA): 22 000 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 51 000 zł
  • materiały + zakup danych + promocja | usables + purchasing data + visibility: 12 000 zł + 15 000 zł + 9 800
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 23 023 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 23 023 zł