Projekty

Dobra kultury jako dobra doświadcza(l)ne
Narodowe Centrum Nauki | 06/2015 – 05/2019 | Sonata Bis | 467 160 zł | Anna Kukla-Gryz | Link

Dobrobytowe i fiskalne efekty zmian w dzietności i długości trwania życia
Narodowe Centrum Nauki | 04/2015 – 04/2018 | Sonata Bis | 278 300 zł | Paweł Strzelecki | Link

Wrażliwość polityczna reform systemów emerytalnych
Narodowe Centrum Nauki | 04/2015 – 04/2018 | Opus | 303 216 zł | Krzysztof Makarski | Link

Optymalizacja opodatkowana z perspektywy rozwojowej
Narodowe Centrum Nauki | 03/2015 – 03/2018 | Opus | 379 905 zł | Ryszard Kokoszczynski | Link

Niewłaściwa alokacja zasobów w warunkach znaczącego zaburzenia strukturalnego
Narodowe Centrum Nauki | 03/2015 – 03/2018 | Opus | 298 276 zł | Jan Hagemejer | Link

InnoGend – Innovative Entrepreneurship Recognizing Gender Differences
Fundusze Norweskie | 07/2013 – 07/2016 | Core | 1 000 000 zł | Barbara Liberda | Link

GendEQU – Gender Equality in Science
Fundusze Norweskie | 07/2013 – 07/2016 | Core | 1 200 000 zł | Michał Krawczyk | Link

Skala i determinanty międzysektorowej realokacji zasobów pracy
Narodowe Centrum Nauki | 03/2013 – 03/2016 | Sonata Bis | 378 300 zł | Stanisław Cichocki | Link

Estymacja dyskryminacji płacowej przy występowaniu płac efektywnościowych
Narodowe Centrum Nauki | 03/2013 – 03/2016 | Sonata Bis | 397 528 zł | Joanna Tyrowicz | Link

Dlaczego w Polsce nie działa pośrednictwo pracy?
PKPP Lewiatan | 01/2013 – 07/2013 | | 5 000 zł | Joanna Tyrowicz | Link

Gender Discrimination Over Transition
Global Development Network | 01/2012 – 06/2013 | GRC 2012 | $ 8000 | Joanna Tyrowicz | Link

Ostatni rok życia Europejczyka
Narodowe Centrum Nauki | 12/2011 – 12/2013 | Sonata | 105 000 | Małgorzata Stęclik-Kalbarczyk | Link

Modelowanie makroekonomicznych skutków reform emerytalnych
Narodowe Centrum Nauki | 12/2011 – 05/2015 | Sonata | 506 500 zł | Joanna Tyrowicz | Link

Piractwo w czasach Internetu
Narodowe Centrum Nauki | 12/2011 – 06/2015 | Sonata | 564 820 zł | Michał Krawczyk | Link