17/01/2018
lvandervelde

Demographic flows in transition

The transition to a market economy of former socialist countries is perhaps the most salient economic phenomena of the last century. In a matter of years, decades of central planning were left behind to adopt new market mechanisms. This lead to an overall transformation of the economy, which was also experienced in the labor markets. […]

czytaj dalej


30/12/2017
stas

To idzie młodość, młodość, młodość

Osoby młode (w wieku 15-24 lat) często znajdują się w trudniejszej sytuacji na rynku pracy niż osoby w wieku średnim. Stopa bezrobocia jest wśród osób młodszych wyższa, stopa zatrudnienia niższa a czas poszukiwania zatrudnienia dłuższy. Jednocześnie sytuacja osób młodych na rynku pracy jest też silnie zróżnicowana między krajami. Przykładowo stopa bezrobocia wśród osób młodych jest […]

czytaj dalej


28/12/2017
stas

Combining labor flows into the search and matching model

In our newest paper, which just appeared in Bank&Credit we combine the standard search and machting model as introduced by Diamond, Mortensen and Pissarides with one of the feautures of the reallocation process that took place in Eastern European and Former Soviet Union countries – namely flows from the public to the private sector due […]

czytaj dalej


12/10/2017
stas

On labor market flows during transition

Analyzing labor market flows is nowadays a standard tool of labor economics. However in case of Eastern European and Former Soviet Union countries the literature focused, due to data availability, on net flows and on short time spans (the longest being 1992-2001), which made cylicality analyses impossible. In our paper, which just appeared in Eastern […]

czytaj dalej


12/05/2017
stas

GRAPE na SOLE 2017!

Są wydarzenia w świecie badaczy rynku pracy, których po prostu nie można przegapić. W Europie takim wydarzeniem jest coroczne spotkanie European Association of Labour Economics, w Stanach – Society of Labor Economics Meeting. Korzystając z zaproszenia do programu badania “Wage inequality and structural change” Magda odwiedziła w ostatnich dniach Raleigh, żeby móc przedyskutować postępy w […]

czytaj dalej