Budżet | Budget

Źródło finansowania | Financing : Narodowe Centrum Nauki, SONATA BIS

Projekt realizowany | Timeline : 03/2013 – 03/2016

Budżet łączny | Total budget: 387 260 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 110 400 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 95 200 zł
  • komputery i oprogramowanie (m.in. licencje) | hardware and software: 45 500 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conference travels: 45 000 zł
  • materiały + zakup danych | usables + purchasing data: 16 200 zł + 18 000 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Nauk Ekonomicznych | overheads for the Faculty of Economics: 28 480 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | overheads for the University of Warsaw: 28 480 zł