08/08/2014
admin

Czy współczesne umowy handlowe dotyczą handlu?

Unia Europejska zawiera porozumienia handlowe, które obejmują nie tylko handel towarami czy kwestie bezpośrednio z nim związane takie jak standardy techniczne, wymogi sanitarne i fitosanitarne, cła eksportowe, środki antydumpingowe, ale także szereg innych dziedzin. Są to dziedziny objęte regulacją Światowej Organizacji Handlu (WTO), takie jak usługi, własność intelektualna, handlowe aspekty inwestycji, zamówienia publiczne czy pomoc publiczna, ale także nieobjęte prawem WTO, takie jak bezpośrednio związane z gospodarką kwestie pozahandlowych aspektów inwestycji czy przepływ kapitału, czy inne jak ochrona środowiska, ochrona prawa człowieka, walka z korupcją czy handlem narkotykami, sprawy społeczne, migracyjne czy współpraca w dziedzinach badań i rozwoju. Czy w takim razie umowy handlowe Unii Europejskie faktycznie dotyczą handlu?

Więcej w opacowaniu
Magdalena Słok-Wódkowska, "Architecture of the EU regional trade agreements – are they still about trade?", preliminary version

Tagi: , , ,