31/07/2014
admin

Czy umowy typu BITs czy RTA mają znaczenie dla napływu FDI?

Celem badania była analiza wpływu na wielkość zasobów FDI za granicą, umów typu BIT czy FTA&EIA. Analiza została przeprowadzona dla państw UE. Wykazała ona niewielkie znaczenie zasobów FDI w krajach, z którymi państwa UE mają zawarte umowy BIT lub FTA&EIA. Dzieje się tak. gdyż UE nie zawarła porozumień o FTA&EIA ze swoimi najważniejszymi partnerami (Stany […]

czytaj dalej

Tagi: , , ,


03/07/2014
admin

TTIP a kontrowersyjny mechanizm rozstrzygania sporów

Na czym polega mechanizm rozstrzygania sporów między państwem a inwestorem? Państwa zawierają dwa rodzaje umów o współpracy gospodarczej – umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu i liberalizacji handlu usługami, co obejmuje również prawo dokonywania inwestycji oraz umowy o ochronie i popieraniu inwestycji.  Ten drugi typ często określa się jako dwustronne traktaty inwestycyjne – bilateral investment […]

czytaj dalej

Tagi: , , ,


02/07/2014
admin

Co przyniosła ostatnia runda negocjacji TTIP?

Ostatnia (piąta) runda negocjacji TTIP, która odbyła się w dniach 19-23 maja 2014, była typową rundą techniczną. Nie przyniosła przełomu w negocjacjach w sprawie rolnictwa, praw własności intelektualnej, energii czy usług finansowych. Strony wymieniły się dokumentami, w których zawarły swoje stanowiska i propozycje dotyczące postanowień umowy. W zakresie dostępu do rynku towarów nie nastąpił żaden […]

czytaj dalej

Tagi: , , ,


01/07/2014
admin

Dlaczego TTIP wchodzi dopiero po ratyfikacji przez państwa członkowskie?

Unia Europejska (wcześniej Europejska Wspólnota Gospodarcza i Wspólnota Europejska) wypracowały pewien specyficzny rodzaj umów zawieranych przez tę organizację – są to umowy mieszane. Dotychczas były one zawierane w przypadku, gdy UE (EWG/WE) nie miały samodzielnych kompetencji do zawarcia takiej umowy. Dotyczyło więc to sytuacji, w których dana umowa zawierała także przepisy z zakresu, zastrzeżonego do […]

czytaj dalej

Tagi: , , ,


30/06/2014
admin

Czego (nie) wiemy o TPP?

Równolegle do TTIP, USA negocjują tzw TTP (Trans-Pacific Partnership). Negocjacje tego porozumienia zaczęły się w 2010 r I obejmują 11 państw (Japonia, Australia, Brunei, Chile, Kanada, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone oraz Wietnam), czyli prawie 800 milionów ludzi i ok. 40% światowego PKB. Kłotpot z TPP nie polega na tym, że powstaje […]

czytaj dalej

Tagi: , , ,