Budzet RiT | Budget RiT

Źródło finansowania | Financing: Narodowe Centrum Nauki (http://www.ncn.gov.pl), SONATA BIS 2 

Projekt realizowany | Timeline: 01.2014 – 01.2015

Budżet łączny | Total budget: 120 680 zł

  • wynagrodzenia dla podstawowych wykonawców | compensation to researchers: 49 500 zł
  • wynagrodzenia dla asystentów badawczych | compensation to research assistants: 0 zł
  • komputery i oprogramowanie | hardware and software: 11 000 zł
  • konferencje i inne wyjazdy | conferences and travel: 35 000 zł
  • materiały i dane | usables and data: 6 900 zł
  • koszty pośrednie dla Wydziału Prawa i Administracji | indirect funding for Faculty of Law and Administration: 9 100 zł
  • koszy pośrednie dla Uniwersytetu Warszawskiego | indirect funding for University of Warsaw: 9 100 zł