fbpx Czy materiał urzędowy może być chroniony prawami autorskimi? | GRAPE

Czy materiał urzędowy może być chroniony prawami autorskimi?

Czy materiał urzędowy może być chroniony prawami autorskimi?

Art. 4 Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych stanowi że: "

Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

1) akty normatywne lub ich urzędowe projekty,

2) urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,

3) opublikowane opisy patentowe lub ochronne'

4) proste informacje prasowe.

z drugiej strony, na stronie Ministerstwa Administacji i Cyfryzacji na swojej stronie zamieszcza następujący komunikat:  "Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej, są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska".

Krzysztof Izdebski. ze Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich złożył wniosek odnośnie jednego z tekstów o (Planu Działań Naprawczych związanych z projektami informatycznymi) publikowanych na stronie ministerstwa, mający wyjaśnić szereg kwestii prawnych związanych z wprowadzeniem wyżej wymienionej klauzuli. Oto kilka z nich:

1.Kto jest autorem niniejszego tekstu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych?

2.Komu przysługują prawa autorskie osobiste do powołanego tekstu?

3.Komu przysługują prawa autorskie majątkowe do powołanego tekstu?

4.Jeżeli nastąpiło przekazanie praw autorskich do powołanego tekstu, proszę o przesłanie umowy potwierdzającej taki stan rzeczy.

5. Kto dokonał wyboru tej konkretnej licencji i jakie były tego powody (łącznie z podstawą prawną)?

6. Czy wybrana licencja zastępuje warunki ponownego wykorzystywania informacji określone w rozdziale 2a ustawy o dostępie do informacji publicznej?

Próba odpowiedzi na te pytania, a także porcja szczegółów i dodatkowych informacji znajduje się na Vaglu.