Dynamic Macroeconomics

Projekty poświęcone analizie mechanizmów cyklu koniunkturalnego. Badania dotyczą dynamiki cyklów koniunkturalnych oraz powiązań pomiędzy mechanizmami ekonomicznymi a instrumentami polityki gospodarczej — fiskalnej i pieniężnej. 

Projects here are devoted to the understanding of the business cycle, their dynamics and interactions with policy instruments that help to address economic and social costs of business cycle fluctuations.