EFFICIENCY

Economic efficiency is related to optimal use of resources. It is not easy to get from reality to optimum, is it...


Poprawa efektywności oznacza zmianę, a zmiany nie zachodzą ani równomiernie ani najczęściej w pożądanym tempie.