mdec

Marcin
Dec

Doktorant, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Analiz Ekonomicznych

PhD Student, Warsaw School of Economics, Collegium of Economic Analysis