fbpx SAS Institute przegrywa w sądzie | GRAPE

SAS Institute przegrywa w sądzie

SAS Institute przegrywa w sądzie

2 maja zakończyła się sprawa przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pomiędzy SAS Institute (amerykańska spółka tworząca zaawansowane pakiety statystyczne zwane w skrócie "SAS") a brytyjską spółką World Programming Ltd. Stan faktyczny sprawy był następujący. Firma SAS opracowała system informatyczny umożliwiający programowanie w specjalnym języku SAS (należącym do generacji 4GL).  WPL z kolei opracowała alternatywne, konkurencyjne rozwiązanie pozwalające na uruchamianie aplikacji w języku SAS (nie używając jednak do tego kodu źródłowego SAS).

SAS pozwał WPL o o naruszenie następujących praw autorskich:

  • nieuprawnione powielenie podręcznika systemu SAS (w zakresie instrukcji-nauki języka programowania: języka SAS)
  • kopiowanie komponentów systemu SAS (w zakresie funkcjonalności: kompilacji skryptu w języku SAS na aplikacje)

Trybunał orzekł jednak, że ochrona prawnoautorska programu nie obejmuje funkcjonalności programu i języka programowania. Co do naruszania praw autorskich do instrukcji, musi ona nosić znamiona utworu, żeby ochrona mogła być przyznana,  czego ustalenie TSUE pozostawił sądowi krajowemu.
Więcej informacji nt. znaduje się na stronie www.prawoautorskie.pl