Dyskryminacja kobiet stale wysoka

Dyskryminacja kobiet stale wysoka

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem w projekcie DISCRIMINATION. Tym razem skupiliśmy się na analizie zmian w czasie luki płacowej między kobietami i mężczyznami w Polsce. Okazało się, że wbrew naszym przypuszczeniom luka nie zmalała w porównaniu do jej poziomu z roku 1995!

Karolina Goraus, Joanna Tyrowicz

Gender Wage Gap in Poland - Can It Be Explained by Differences in Observable Characteristics?

The raw gender wage gap over the period 1995-2012 amounts to app. 9% of hourly wage and is fairly stable. However, the raw gap does not account for differences in endowments between genders. In fact, the adjusted wage gap amounts to as much as 20% on average over the analyzed period and shows some cyclical properties. The estimates of adjusted gender wage gap do not seem to exhibit any long-term trends, which suggest that in general neither demographic changes nor the progressing transition underlie the phenomenon of unequal pay for the same work among men and women.

Źródło: DiscEF