Dynamic Macroeconomics

Projekty poświęcone analizie mechanizmów cyklu koniunkturalnego. Badania dotyczą dynamiki cyklów koniunkturalnych oraz powiązań pomiędzy mechanizmami ekonomicznymi a instrumentami polityki gospodarczej — fiskalnej i pieniężnej. 

Projects here are devoted to the understanding of the business cycle, their dynamics and interactions with policy instruments that help to address economic and social costs of business cycle fluctuations.

Morphology of government yield curves in less liquid markets (YIELDS) 25/11/2020 - 30/01/2025
Redistributive consequences of financial crises and bank bailouts (BAILOUTS) 02/09/2020 - 30/09/2024
Productivity and welfare in financially open economies (IMBALANCES) 01/07/2020 - 01/07/2024
Wnioskowanie normatywne | Normative inference (INFERENCE) 11/08/2018 - 11/08/2022
Oczekiwania a polityka pieniężna | Expectations and monetary policy (EXPECT) 20/01/2017 - 19/01/2021
InnoGROWTH (InnoGROWTH) 01/03/2015 - 30/09/2017