Strona główna

Czy kobiety odchodzą z pracy przez dzieci? Sprawdza Magdalena Smyk-Szymańska GRAPE | Tłoczone z danych dla Dzienika Gazety Prawnej.

We study the role of longevity and rising income inequality in the growth of wealth inequality in the United States.

This year our paper was selected for presentation at the European Public Choice Society conference.

Jak opinia publiczna reaguje na informacje publikowane przez bank centralny? Sprawdza Erita Narhetali GRAPE | Tłoczone z danych dla Dziennika Gazety Prawnej.

Czy losy pracowników po zwolnieniu z pracy są takie same w różnych krajach? Sprawdza Sebastian Zalas GRAPE | Tłoczone z danych dla Dziennika Gazety Prawnej.