szalas

Sebastian
Zalas

Student ekonomii, Szkoła Główna Handlowa\Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie.
Economics student at Warsaw School of Economics and Universitat Autònoma de Barcelona.