mlewandowski

Marcin
Lewandowski

Marcin holds a bachelor's degree from SGH and currently studies Cognitive Science at UW. He is a research assistant in Social Neuroscience Lab (UW), in GRAPE he works on the EARHART project.

Marcin ukończył licencjat na SGH, obecnie studiuje Cognitive Science na UW. Jest asystentem badawczym w Pracowni Neuronauki Społecznej (UW), a w GRAPE zajmuje się projektem EARHART.