Baltic Economic Conference: nierówności

Baltic Economic Conference: nierówności

Drugiego dnia Baltic Economic Conference Marcin Lewandowski opowiedział o zależności między nierównościami majątkowymi a bezprecedensowym zwiększaniem się oczekiwanej długości życia na emeryturze w Stanach Zjednoczonych (od II Wojny Światowej). Teoretycznie, osoby spodziewające się wydłużania życia na emeryturze powinny zwiększać swoje oszczędności w cyklu życia, tak by przygotować się na coraz dłuższe okresy życia pozbawione dochodów z pracy. Zwiększenie oszczędności w cyklu życia ma jednak implikacje dla nierówności. Różnice majątkowe między osobami młodymi, a osobami tuż przed przejściem na emeryturę (oszczędzającymi przez całe życie) będą bowiem tym większe, im większe są oczekiwane przyrosty długości życia. Podobne wzorce można zaobserwować w danych – od II Wojny Światowej różnice majątkowe między kohortami istotnie wzrastały i powodowały przyrost nierówności. Wzrosty te związane były ze wzrostem oczekiwanej długości życia na emeryturze, a największy wkład do zwiększania się całkowitych nierówności majątkowych w USA miały kohorty z najwyższą oczekiwaną długością życia.

19/Jun/2023 - 20/Jun/2023
SSE Riga, Riga, Latvia