Promoting EARHART research during PAA

Promoting EARHART research during PAA

Coroczne spotkanie Population Association of America to miejsce, gdzie chcesz spotkać maniaków danych i ludzi trzymających rękę na pulsie zmian społecznych. Dosłownie setki artykułów na temat zmieniającej się natury formowania rodzin, zamiarów dotyczących płodności, trendów demograficznych i czynników wpływających na długowieczność – wszystkie te prace są napędzane danymi obserwacyjnymi i chęcią zrozumienia, co kryje się pod powierzchnią. Podczas tego wydarzenia zaprezentowaliśmy nasze własne badania, a także wykorzystaliśmy okazję do promocji Bazy Danych o Różnorodności Płci, dotarliśmy do jak największej liczby zainteresowanych naukowców. Jesteśmy bardzo wdzięczni za pozytywne nastawienie i ciepłe przyjęcie naszej pracy. 

 

 

 


The annual meeting of the Population Association of America is THE place where you want to meet data geeks and people holding pulse of social change. Literally hundreds of papers on the changing nature of family formation, fertility intentions, demographic trends and drivers of longevity -- all these papers are driven by observational data and the desire to understand what is under the hood. While we presented our own research during this event, we also used the opportunity to promote Gender Diversity Database during this event, with as many scholars willing to listen as possible. We are super grateful for the positive attitude and the welcoming reception of our work.