jmazurek

W toku | Work in progressPodatki i polityka fiskalna

  • Praktycznie żadna firma w Polsce nie płaci 19% CIT. A jedną z głównych przyczyn tego stanu rzeczy jest tzw. mechanizm rozliczania straty (ang. carry forward).