Gender beliefs, ekonomia edukacji i Leuven

Gender beliefs, ekonomia edukacji i Leuven

Ekonomia edukacji to jeden z tych nurtów ekonomii, który nie tylko ma ja już za sobą dosyć długa historię, jak również nadal prężnie się rozwija i pozostaje w głównym nurcie zaintersowania badaczy. Okazją do zapoznania się bliżej z tematyką poruszaną obecnie w ramach ekonomii edukacji był udział w LEER Workshop on Education Economics. Konferencja była okazją do przekonania się, że ekonomia edukacji to bardzo szeroka dziedzina, prezentowane badania dotyczyły zarówno edukacji wczesnoszkolnej, udziału rodziców w systemie edukacji, edukacji wyższej, interakcji z rynkiem pracy, wydatków na system edukacji czy oddziaływania rówieśników na siebie nawzajem. Co udowodniła prezentacja Colina Greena z Lancaster University - tematyka badań jest bardzo aktualna i nawiązuje do obecnych przemian społeczne ekonomicznych. Colin Green zaprezentował badanie, w którym pokazywał jak wzrost skrajnie konserwatywnych nastrojów w społeczeństwie koreluje się z poziomem nieprzyjaznego nastawienia wobec dzieci imigrantów w szkołach, agresją oraz wynikami w nauce zarówno zastraszanych, jak i zastraszających. Magda na konferencji w Leuven zaprezentowała natomiast badanie pochodzące z jej doktoratu, a dotyczące stereotypów o różnych wynikach w nauce matematyki chłopców i dziewcząt, i jak te stereotypy mogą oddziaływać na plany zawodowe młodych kobiet i mężczyzn, szczególnie w kontekście dysproporcji udziału kobiet i mężczyzn w zawodach STEM (Science, Technology, Engineering and Math). Korzystając z unikalnej ankiety, w której zarówno dzieci, jak i rodzice odpowiadają na pytanie dotyczące ich przekonań o tym, kto jest lepszy z matematyki - kobiety czy mężczyźni - oraz infomacji o planach zawodowych uczniów szkół średnich można wnioskować, że przekonania rodziców są silnie związane z mneiejszym prawdopodobieństwem planowania pracy w zawodach matematycznych i technicznych uczennic amerykańskich szkół średnich. Co istotne, efekt przekonań rodziców jest silniejszy niż obiektywna ocena umiejętności matematycznych i technicznych. Więcej o badaniu poniżej: