Gender Wage Inequality and women’s self-employment

Gender Wage Inequality and women’s self-employment

Czy nierówności płacowe na rynku pracy wypychają kobiety do samozatrudnienia? Korzystając z danych o działalności przedsiębiorczej kobiet i mężczyzn - reprezentatywnej ankiety Global Entreprenurship Monitor zaobserwowaliśmy pozytywną zależność między luką płacową a poziomiem samozatrudnienia kobiet, ale... również mężczyzn. Dodatkowo, dla mężczyzn korelacja z nierównościami płacowymi zawsze jest dodatnia, tymczasem jeśli weźmiemy pod uwagę kobiety, które przedsiębiorczość wybrały z braku lepszej alternatywy, zależność okazuje się nieistotna lub ujemna. Skąd taki nieoczywisty wynik? Generując kontrfaktyczny scenariusz dla kobiet - ich prawdopodobieństwa bycia samozatrudnioną, ale pod warunkiem, że jej decyzja byłaby podjęta zgodnie ze wzorcem zaobserowanym wśród mężczyzn o takich samych jak ona charakterstykach (wieku i wykształceniu), pokazaliśmy, że powodem różnic w wynikach jest różnych schemat wchodzenia do samozatrudnienia. Różnice mogą wynikać z ograniczeń zewnętrznych, np. braku równego dostępu do kapitału, ale nie z różnicy w charakterystykach między kobietami a mężczyznami. To badanie mieliśmy okazję zaprezentować w czasie sesji posterowej konferencji Royal Economic Society w Belfaście. Dziękujemy za wszystkie, intensywne rozmowy, komentarze i uwagi.