Culture

Dlaczego kupować pliki MP3 z muzyką i filmy w VOD, skoro niemal zawsze można je znaleźć w internecie gdzieś za darmo? Co decyduje o tym, jak oceniamy dobra kultury? I siebie, jako konsumenta? Co można zrobić aby kultura była dostępna dla szerszej grupy odbiorców? Czy system płać ile chcesz jest „strzałem w piętę” czy receptą na sukces? Jakie są preferencje miłośników kultury?


What makes us pay for MP3 with music and VOD flms, where typically all of what we would want is available on the Internet for free? What decides about the value of a cultural good to us? And how we value ourselves as culture consumers? What can a manager do to make a culture accessible to a wider audience? Is the pay what you want system “a shot in the heel” or a recipe for success? What are art-lovers’ preferences?